Dugnad

Hei alle medlemmer 😀

Det er lagt inn ei dugnadsliste på lokalene på Smenessundet.
Planen er at medlemmene selv tar tak i det som styret i Smenessundet småbåtlag har satt opp av oppgaver som skal utføres på dugnad.

Vi vil kjøpe inn det utstyr som er nødvendig. Er det likevel noe som vi ikke har fått med på listen eller utstyr som mangler ta kontakt med Kåre/John slik at vi kan skaffe det som er nødvendig.

Det er opp til medlemmene å bli enige og ta tak i listene. Dersom det er spørsmål ta kontakt med Kåre (91619934) eller John (90596327).

Det er laget ei timeliste som dere fører opp timer, og hvilket oppdrag dere har jobbet på. For at vi skal kunne ha ei oversikt over hva som er utført ber vi at «jobbnumrene» brukes når timelister skrives. Eksempelvis, har du jobbet med å olje bryggedekke, brukes nr. 1 som referanse i timelista.

Vi håper at dette vil fungere!

Dugnadsliste Smenessundet Småbåtlag

1. Olje nytt bryggedekke foran naustrekke.

2. Fortsette jobben med utskifting av dekke på hovedbrygga langs molo.

3. Skraping og beising av værveggen på klubbhuset.

4. Single opp plassen foran klubbhusets inngangsparti.

5. Lensing av flytepontonger på bryggene.

6. Rekkverk reparasjon/utskifting, gjelder rekkverk fra klubbhuset og langs sjøkant i retning molo.

7. Elektroarbeid for klargjøring av lysmontering på nybrygga foran naustene.