Årsmøte 2021

Det blir årsmøte i Smenessundet småbåtlag fredag 24.9 Kl. 1900

Saker som skal behadles av årsmøte må være kommet til styre innen 3.9.

Sendes på mail eller brev til Kåre Dyrset Abrahamsveien 8 6532 eller på mail : kare.dyrset@gmail.com

SAKLISTE

  1. Åpning og godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokoll
  5. Godkjenning av årsmelding
  6. Godkjenning av regnskap
  7. Fastsette årsavgift
  8. Vedta budskjett
  9. Valg
  10. Innkomne saker

Styret

Velkommen til småbåthavna

Status

Havna ligger rett innenfor høybrua på Atlanterhavsveien. Det er en merket innseiling. Havna er meget godt skjermet.

Maximal dybde: 15 m.

Er ypperlig som ventehavn for bedre vær på Hustadvika

 

Havnepris: kr. 100.- inkl. strøm.