Årsmøte 2021

Det blir årsmøte i Smenessundet småbåtlag fredag 24.9 Kl. 1900

Saker som skal behadles av årsmøte må være kommet til styre innen 3.9.

Sendes på mail eller brev til Kåre Dyrset Abrahamsveien 8 6532 eller på mail : kare.dyrset@gmail.com

SAKLISTE

  1. Åpning og godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokoll
  5. Godkjenning av årsmelding
  6. Godkjenning av regnskap
  7. Fastsette årsavgift
  8. Vedta budskjett
  9. Valg
  10. Innkomne saker

Styret